Opleiding

2021-2022  Systeem Dynamieken in Families - het leiden van opstellingen rond persoonlijke vraagstukken -; Bert Hellinger Instituut Nederland, Groningen
2019  Masterclass Afhankelijksheidservaringen en verslaving, Maya van Zelst. IVC, Kortrijk België
2019  Masterclass Light from black holes. Gestalttherapy with depressive experiences, Gianni Francesetti, IVC, Kortrijk België
2016-2017  Integratieve EMDR; Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam
2000-2004  Opleiding tot Gestalttherapeut; Academie voor Psychotherapie, Amsterdam
1994-1996  Postacademische opleiding Leerlingbegeleiding Schooldecanaat; Hogeschool Rotterdam en Omstreken
1982  Doctoraal examen Spaanse Taal- en Letterkunde met didactische aantekening 1e graad; Rijksuniversiteit Leiden
1973  Gymnasium β; 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Den Haag

Registraties

2010  European Certificate of Psychotherapy (ECP) bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), waarmee tevens lid van de European Association for Psychotherapy (EAP)
2005  Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT), waarmee tevens lid van de European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

Specialisaties

2011-2012  Relatietherapie in de praktijk, Basis en Vervolg - training gebaseerd op de methode en inzichten van EFT (Emotional Focused Therapy), bekend in Nederland door het boek Houd me vast van Dr Sue Johnson -; Dutch University College in Deventer
2009  Transpersoonlijke psychotherapie; Educatieve Academie, Berchem
2008  Het lichaam als leidraad. Processing the body; Instituut voor Communicatie, Kortrijk in samenwerking met Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout
2007  Creatieve interactie. Kunstzinnige werkvormen gekoppeld aan therapeutische hulpverlening; Educatieve Academie, Berchem
2006  Het Gestalttherapeutisch begeleiden van een procesgroep; bij Jos Groels
2005  Begeleiding van verwerking van verschillende vormen van seksueel misbruik; Educatieve Academie, Berchem

Regelmatige supervisie en intervisie met andere Gestalttherapeuten

Nevenfuncties

2006-2012  Secretaris en Penningmeester van het Bestuur van de Afdeling Nederland binnen de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)