Gestalttherapie

Soms word je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent: depressies, niet weten wie je bent of wat je wilt, een (chronische) ziekte, de dood van een geliefd persoon, een relatiecrisis, opvoedingsproblemen, overspannenheid, stress of burn-out, problemen rond zingeving. Je voelt je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig en hebt niet genoeg kracht om deze problemen alleen op te lossen. Wanneer ook de steun van vrienden en familie ontoereikend is, kan het zinvol zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals Gestalttherapie.

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.
Wanneer je kiest voor de Gestaltbenadering, zal je merken dat de therapeut niet alleen bij je problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je ermee omgaat.
De aandacht is vooral gericht op wat je zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan je gedachtes. Door je te concentreren om het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met je eigen beleving en op een creatieve manier met je problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

De Gestalttherapeut helpt je bij het doorleven en verwoorden van je persoonlijke ervaringen om dichter bij je beleving te komen. Hij of zij kijkt hoe je contact maakt en wat je daarbij ervaart. Door het proces te ondersteunen en zorgvuldig te volgen, is de benadering van iedere cliënt anders, uniek en individueel. De therapeut gaat zorgvuldig te werk, benadert je met respect en zal je nergens toe dwingen.
Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin je kunt experimenteren met nieuw gedrag.

bron: Gestalttherapie, de psychotherapie van het contact, informatie folder NVAGT