Werkwijze

Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om je gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op één terrein van je leven beter gaat, kun je daaruit de levenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. Je kunt beter je eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij je passen.

Gestalttherapie kan helpen bij
–  Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
–  Contact- en relatieproblemen
–  Depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen
–  Traumaverwerking
–  Identiteitsvragen: niet weten wie je bent of wat je wilt
–  Eigen keuzes maken en zelfverantwoordelijk zijn
–  Gevoelens van eenzaamheid
–  Opvoedingsproblemen
–  Seksueel misbruik
–  Rouwverwerking
–  Zingevingsvragen
–  Stress en burn-out

De therapie begint met een kennismakingsgesprek. Dan volgt de intakefase waarin je samen bespreekt wat je met de therapie wilt bereiken en welke manier van werken daarvoor het beste is. We maken afspraken over de duur, frequentie en kosten.